Vellerup Sommerby_sept_okt_2020

25 Vellerup Sommerby nr. 3, 47. årgang, september/oktober 2020 Pkt.2 . Formandens beretning for 2019/20. Beretning 2019/2020 Indledning: Foreningen og vandværket afholder i år sin 50. ordinære generalforsamling, og det er igen tid til at gøre status over foreningens og vandværkets virke i den forgangne periode, og samtidig prøve at se på den kommende tids udfordringer og muligheder. Bestyrelsen tilstræber fortsat, at beretningerne skal bibringe medlemmerne en opdatering af de mange hændelser, der har påvirket de beslutninger, som har skullet tages, og beretningen i år er i den henseende ingen undtagelse. Dog er årets beretning gjort noget kortere end sædvanligt af hensyn til behandlingen af punkterne på dagsordenen, men beretningen vil selvfølgelig give et indblik i årets aktiviteter inden for foreningens forskellige hovedområder med en naturlig fremhævelse af særlige forhold. Vi har i 2020 en ganske særlig situation i forbindelse med Covid 19, men dette fænomen håndteres i overensstemmelse med de af myndighederne udstukne regler. Beretningen vil også i år indeholde en opdatering af forhold, der tidligere har været nævnt. Dette sker for at give nye medlemmer - eller medlemmer, som ikke har været med på de seneste generalforsamlinger - en orientering om løbende sager af fælles interesse. Beretningen er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. Foreningen: På periodens første bestyrelsesmøde, som afholdtes umiddelbart efter generalforsamlingen i april sidste år, konstituerede bestyrelsen sig med valg af Preben Guldberg som foreningens næstformand. Torben Bodi påtog sig rollen som græs- og vejmand, hvilket indebærer, at han har ansvaret for rutinemæssig græsklipning, snerydning og saltning, d.v.s. igangsætning af arbejdet og herunder tilkaldelse af entreprenører samt kontrol af det udførte arbejde. This document has esignatur Agreement-ID: 1d1aad65huT240443074

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkwNzQ=